GIỚI THIỆU CHI NHÁNH

Công ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nhựa Châu Âu được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 6 năm 2017. Ngành nghề chính sản xuất và phân phối vật tư ngành nước